Skip to content

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). Ze voert de Participatiewet, wet op de Schuldhulpverlening en bijbehorende regelingen uit voor deze gemeenten. Haar ideaalbeeld is dat iedere inwoner van de HAL-gemeenten met mogelijkheid om te kunnen werken naar eigen kunnen werkt. Werk brengt immers inkomen en geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Slaagt iemand er niet in om zelf werk te vinden? Dan biedt Halte Werk hulp, door haar klanten met arbeidspotentieel te begeleiden en te bemiddelen naar regulier werk waar het kan, beschut werk waar het moet. De contacten met werkgevers die hiervoor belangrijk zijn, worden vanuit het WerkgeversServicepunt NHN gelegd, waar Halte Werk onderdeel van is. Daar waar mogelijk biedt Halte Werk als werkgever zelf ook een werkplek aan mensen uit haar eigen klantenbestand. Irene Makelaar, directeur van Halte Werk, is er trots op dat haar organisatie deze werkplekken kan bieden.

Meer informatie

website Halte Werk

Back To Top