Skip to content

HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving. Duurzaamheid is op vele vlakken binnen HVC een belangrijk thema, ook als het gaat om werk, onze medewerkers en het leveren van een bijdrage aan een duurzame arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Wij streven er naar dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de samenleving en vinden het daarbij belangrijk dat iedereen een plek krijgt. Het leveren van een bijdrage op het gebied van Participatie en SROI is voor HVC dan ook een vanzelfsprekendheid.

Meer informatie

website HVC

Back To Top