Skip to content

Dit bedrijf biedt in deze regio kansen op het gebied van zowel reguliere, gecreëerde als ook werk/leerbanen.

Daarnaast verwacht KWS dat ook de partners en onderaannemers zich inzetten op het gebied van Social Return.

Zo werken er naast leerlingen in de grond, weg en waterbouwfuncties ook verkeersregelaars mee aan de projecten en worden er gebiedsassistenten ingezet. Dat maakt dit bedrijf meer toegankelijk voor allerlei werkzoekenden met verschillende achtergronden.

Back To Top