Skip to content

Joey is de perfecte werknemer, nooit ziek, altijd enthousiast, positief en hulpvaardig.

Het DMI, dat voorheen bekend stond als het Marinebedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud aan wapensystemen en schepen in de thuishaven van de Koninklijke Marine in Den Helder. Erik Ester is personeelsadviseur en heeft sinds zeven jaar een dubbele functie als Coördinator Diversiteit. “In die hoedanigheid kreeg ik de ruimte om meer diversiteit in de organisatie te brengen. Dit proces begon acht jaar geleden met een project voor Antillianen, daarna voor vrouwen uit de bijstand en sinds vijf jaar richten we ons ook op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden aangenomen voor 12 tot 16 maanden en krijgen allemaal een BBL-opleiding logistiek op MBO-niveau 2.

Onze ervaringen zijn eigenlijk alleen maar positief. Het ziekteverzuim is laag, de motivatie is hoog en het geeft reuring op de werkvloer. Wat ook heel leuk is, is dat die jongens het zittende personeel op computergebied vaak heel veel kunnen leren, daar zijn ze gewoon erg handig in. Sommigen doen het zo goed dat we ze niet meer willen laten gaan, zoals Joey. Hij heeft een contract gekregen en verzorgt het transport vanuit het magazijn naar de onderzeeboten. Hij leert nu bovendien door op niveau 3. Die jongen is de perfecte werknemer, nooit ziek, altijd enthousiast, positief en hulpvaardig.”

Naast hun werk met Wajongeren loopt er bij het DMI ook al jaren een project voor vrouwen met een bijstandsuitkering. In samenwerking met de gemeente Den Helder krijgen deze dames een opleiding tot niveau 2 elektrotechniek met uitzicht op werk bij de Marine.

Back To Top