Skip to content

Nimal is voor velen van ons een klankbord.

Naast het handhaven van de leerplicht is het Bureau Leerlingzaken en Vervoer binnen de gemeente Hoorn ook verantwoordelijk voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Sherida Pengel, Bureauhoofd: ‘Wij proberen deze groep weer op de rit te krijgen door ze te begeleiden bij het alsnog behalen van een startkwalificatie, dan wel toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Onze inzet op dit vlak viel samen met de nieuwe participatiewet. Daarom hebben we binnen ons bureau besloten om onze verantwoordelijkheid te nemen en een baan te creëren voor iemand uit de doelgroep . Het is erg leuk om met Nimal een ‘ervaringsdeskundige’ aan boord te hebben. Hij is voor velen van ons een klankbord.

Daarnaast heb ik het gevoel dat iedereen sinds zijn aanwezigheid een stuk bewuster omgaat met elkaars grenzen en beperkingen.’

Back To Top