Skip to content

Mensen leven op bij ons

Leuk, sociaal & duurzaam ondernemen: dat is waar RataPlan voor staat. De stichting heeft 23 kringloopwinkels in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland en beheert daarnaast 43 bewaakte NS fietsenstallingen verspreid over het land. Middels de kringloopwinkels en fietsenstallingen zorgt RataPlan dat mensen, die om welke reden dan ook de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt verloren hebben, weer mee kunnen doen in de maatschappij.

Het bieden van betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen hierdoor laten groeien zijn de belangrijkste doelen van RataPlan. RataPlan wil dat werken loont en dat iedereen mee kan én mag doen. Daarnaast biedt de stichting ook zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen, waardoor mensen een stap kunnen maken naar een betaalde baan.

Spullen krijgen dankzij de kringloopwinkel RataPlan een tweede leven waardoor de levensduur van producten wordt verlengt. Elke dag worden er ‘nieuwe’ unieke items aangeboden in de winkels. Door hergebruik van goederen zoveel mogelijk te bevorderen wordt verspilling voorkomen. Indien producthergebruik niet realiseerbaar is, streeft RataPlan naar materiaalhergebruik.

Back To Top