Skip to content

Iris van Bennekom-Stompedissel, algemeen directeur van Wilgaerden en Marjolijn Dölle, directeur WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord hebben op 16 februari 2016 de intentieverklaring van MVO Noord-Holland Noord ondertekenend.

Met de intentieverklaring geven de partijen aan dat ze hand in hand willen gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Gedacht wordt aan het opleiden van verzorgenden naar een hoger niveau, om zo in te kunnen spelen op toenemende krapte binnen dit vakgebied.

Meer informatie

Website Wilgaerden

Back To Top