Skip to content

Stichting Alkcare is een kleine zorgorganisatie die groot is in Alkmaar Noord. Stichting Alkcare levert haar zorg vanuit twee locaties, locatie de Oldeburgh in Oudorp en locatie ’t Rekerheem in de Mare. Daarnaast levert Alkcare thuiszorg, dagbesteding, maaltijdvoorzieningen en 24-uurs alarmering.

Bij al onze activiteiten laten wij ons leiden door de specifieke vraag van de cliënt. Die vraag beantwoordt Alkcare met deskundig en zo nodig innovatieve zorg- , hulp- en dienstverlening.

Het welbevinden van de cliënt staat altijd voorop. Alkcare wil aan elke cliënt zorgvuldig afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg- hulp- en dienstverlening bieden. Bij Alkcare houden we ervan om nuchter en realistisch te zijn. Uitgangspunt daarbij is “het eerlijke verhaal”. Vaak kunnen wij het gezondheidsprobleem of de kwetsbaarheid niet meer oplossen. In die wetenschap zullen wij er alles aan doen om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Met persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De regie zolang mogelijk bij de bewoner of de cliënt. Onze leidende vraag daarbij is altijd: “Wat kan ik voor u betekenen”?

In 2016 is Alkcare een nieuw welzijnsproject gestart waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek hebben gekregen in de organisatie. De functie “welzijnsassistent” is gecreëerd en daar zijn inmiddels meer dan 20 mensen op aangenomen. Een grote groep daarvan heeft inmiddels een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Website Alkcare

Back To Top