Skip to content

Trajecten naar werken in de bouw voor statushouders

Een grotere arbeidsparticipatie van cliënten die zijn aangewezen op een uitkering via de Participatiewet is een belangrijke doelstelling van gemeenten in onze regio. Binnen deze doelgroep, vormen statushouders een substantieel deel van de cliënten in de participatiewet. Hier zit een arbeidspotentieel dat via een ESPEQ traject kan worden toegevoegd aan de bouwnijverheid.

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat tot 2022 de bouw 55.000 nieuwe medewerkers nodig heeft. Dit betreft zowel bouwplaats- als kantoorpersoneel. De twee belangrijkste oorzaken voor deze vraag zijn de groei die de bouwnijverheid na de crisis laat zien en de pensioengerechtigde professionals die de komende jaren uitstromen.

Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan het koppelen van deze vraag naar personeel in de bouwnijverheid aan het arbeidspotentieel onder statushouders. De bouw is een kansrijke branche voor werkzoekenden. Na (om)scholing volgt een toekomstbestendige loopbaan in de bouw en stromen kandidaten duurzaam uit de uitkeringssituatie.

Waarom ESPEQ als partner?

ESPEQ heeft de afgelopen twee jaar ruime ervaring opgedaan met zij-instromers (o.a. WW, Participatiewet en statushouders) en een beproefd traject ontwikkeld en verbeterd. Kandidaten worden in onze werkplaatsen getraind om de basisvaardigheden die nodig zijn om bij een bedrijf aan de slag te gaan met timmeren, metselen, machinaal hout bewerking, tegelzetten en schilderen. ESPEQ is niet alleen de opleider, maar wordt tevens werkgever van deze kandidaten.

Binnen de bouwnijverheid is ESPEQ al 35 jaar hét opleidingsbedrijf van en voor de bouw. Aannemers betrekken daar hun nieuwe timmermannen, metselaars, machinaal houtbewerkers, tegelzetters en schilders. In de regio Noord-Holland noord bestaat het netwerk uit ruim 500 bouw- en schildersbedrijven. Dit geeft volop kansen om kandidaten te plaatsen bij een bedrijf dat bij de kandidaat past.

Meer informatie

Website ESPEQ

Back To Top