Skip to content

De gemeente Medemblik heeft op 9 maart 2016 het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Noord-Holland Noord Proud Partner keurmerk ontvangen. Medemblik geeft als werkgever mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans en laat hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zien.

Burgemeester Frank Streng en Wethouder Harry Nederpelt ontvingen het keurmerk uit handen van Marjolijn Dölle en Robin Dissels van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.

Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord: “MVO Noord-Holland Noord begint een begrip te worden. Bedrijven vragen ons steeds vaker of wij hen kunnen helpen bij de invulling ervan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het toont aan dat steeds meer ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. “ Frank Streng voegt daaraan toe: “Meer dan 5% van onze medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen alle werkzoekenden een kans bieden. WerkgeversServicepunt is onze partner daarbij.”

Over MVO Noord-Holland Noord

Werkgevers kunnen hun sociale hart laten zien door werkzoekenden, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, een kans te bieden. Bedrijven die dit willen en dit vooral ook doen heten Smaakmakers. Het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord brengt met Smaakmakers de concrete (werk)mogelijkheden in kaart en voert deze vervolgens uit. Door het ondertekenen van een intentieverklaring geven werkgevers aan zich in te willen spannen om samen met het Werkgeversservicepunt in kaart te brengen waar binnen hun bedrijf de mogelijkheden liggen om kansen te bieden aan een kwetsbare doelgroep. Veel aansprekende Noord-Hollandse bedrijven zijn al voorgegaan. Bedrijven die werk maken van hun sociale betrokkenheid. En die de mogelijkheden hebben gecreëerd om te denken in kansen.

Werkgevers die nog een stapje verder gaan en hun ondernemende hart echt laten spreken, kunnen MVO Noord-Holland Noord Proud Partner worden. Je wordt Proud Partner als je óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt óf 5% aan diensten en leveringen afneemt van personeel uit deze doelgroep. MVO Noord-Holland Noord Proud Partnerschap draagt bij aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens komen de criteria voor MVO Proud Partners overeen met die van SROI en kunnen dus voor beiden meetellen.

Meer informatie

website gemeente Medemblik

Back To Top