Skip to content

Parnassia op het gebied van MVO – SROI

  • Het aanbieden van arbeidsplaatsen
  • Werkervarings- en stageplaatsen creëren
  • Verzorgen van training of cursussen
  • Het aanbieden faciliteiten ter bevordering van terugkeer op de arbeidsmarkt.
  • Bieden van opdrachten aan de sociale werkvoorziening.
  • Projecten samen met leveranciers opzetten, neem bijvoorbeeld het DE koffie project waarin cliënten diensten voor DE leveren op het terrein van Dijk en Duin.

Eerst een kopje koffie voordat we iets op het papier zetten.
Jacobs Douwe Egberts (JDE) plaatste 11 koffieautomaten op de afdelingen / gebouwen, DIJK & Duin augustus 2016.
Het is begonnen met de benadering van Jan Luijben naar Reakt en Actief toe.In het kader van SROI (Sociale Return on Investment) gaat het om een pilot van 13 weken te draaien in een half service contract het vullen en onderhoud schoonmaken van de machines door deelnemers van Reakt en Actief Talent te laten doen.
De deelnemers hebben eerst een gesprek gehad met de medewerkers van JDE er werd hun verteld wat ervan hun verwacht werd. Drie deelnemers hebben daarna een cursus gevolgd van JDE en die dus in staat zijn het dagelijks werk aan de machines te verrichten..
Er is na de 13 weken een gesprek geweest om met elkaar te bespreken hoe het gaat en wat er kan worden verbeterd..De mannen doen met elkaar ook de storingsdienst .Als er overhoop iets met één van de machines misgaat komen zij dit ongemak direct verhelpen. De afdelingen kunnen dan met de storingsnummer bellen en de klantenservice neemt contact op met de mannen.
Als het niet kan worden verholpen omdat een motor stuk is wordt deze gerepareerd door een monteur van JDE.
De bestelling van producten voor de koffieautomaten wordt door de afdelingen zelf verzorgd.
We zijn nu bijna 3 jaar verder en de mannen werken met een goede inzet. De mannen werken goed samen en als het nodig is nemen zij het van elkaar over.
Ook wordt er nagedacht als er i.v.m. vakantie denk aan Kerst, Pasen gezorgd dat de koffieautomaten zijn gevuld en schoongemaakt voor gebruik.

Meer informatie

website Parnassia

Back To Top