Skip to content

Dinsdag 22 maart 2016 hebben Mark van Loon, General manager van Pipelife en José Tiessing, coördinator van MVO Noord-Holland-Noord de MVO intentieverklaring getekend. Op 30 juni 2016 heeft Pipelife het MVO keurmerkschildje uitgereikt gekregen.

Mark van loon en José Tiessing tekenen de intentieverklaring onder toeziend oog van arbeidscoach  Ronald Koenenvan WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.

Met de ondertekening van de intentieverklaring is Pipelife een MVO Smaakmaker en vaste partner van het Werkgeversservicepunt geworden. Pipelife is zeer bekend met mensen uit de doelgroep van het Werkgeversservicepunt. Meer dan 5% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf is een voorbeeld voor ondernemend Noord-Holland Noord.

Pipelife heeft al jaren veel mensen via WerkgeversServicepunt in dienst, met name op de spuitgiet-afdeling. Mark geeft aan dat hij dit heel gewoon vindt. Als het werk er geschikt voor is moet je je als bedrijf gewoon inspannen om een  kwetsbare doelgroep een kans te bieden op werk. De begeleiding moet goed zijn, vooral in het begin maar daarna heb je goede gemotiveerde werknemers die zich jarenlang met veel inzet inspannen om goed werk af te leveren.

Meer informatie

Website Pipelife

Back To Top