Skip to content

De MVO Noord-Holland Noord Netwerkborrel werd georganiseerd bij voetbalvereniging Always Forward in Hoorn. Zij zijn dit jaar zelf gestart met Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). Hierin staat ‘Verbinden en Samenwerken’ centraal, waarmee de club de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de (vrijwilligers)organisatie extra lading wil geven. Met als doel om vanuit een veilige sportomgeving activiteiten te ontwikkelen waarbij plaats is voor iedereen. In de organisatie zijn voornamelijk vrijwilligers actief. De ‘echte’ banen die er zijn, probeert de club zo sociaal mogelijk in te vullen. Zo heeft ook hier een statushouder via WerkgeversServicepunt na een werkervaringsperiode een vaste aanstelling gekregen.

De vereniging tekende 29 juni samen met MVO Noord-Holland Noord een Smaakmakers-overeenkomst. Zij onderstrepen hiermee, nog meer dan ze dan u al doen, uiterste inspanning te leveren bij het creëren van werk of werkplekken voor werkzoekenden die langs de lijn staan. Loek Stam: “De KNVB stelt dat voetbal  het grootste sociale netwerk van Nederland is. Voetbal is toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Iedereen begrijpt het spel. Always Forward heeft 1400 leden en ruim 300 vrijwilligers. Een gezonde club dus. Bij MVV is samenwerken en verbinden het uitgangspunt. Voor is dat niet omdat het van buitenaf moet, maar vanwege de enorme kansen en mogelijkheden die het biedt.”

Meer informatie

Website Always Forward

Back To Top